Bộ sách nói Thanh Từ toàn tập

Được sự tin tưởng và chỉ đạo của Ban Quản Trị Thiền Phái Trúc Lâm, Công ty Phương Minh đang tiến hành thực hiện Bộ Sách Nói THANH TỪ TOÀN TẬP để cúng dường lên Sư ông Trúc Lâm và cũng là để góp phần truyền bá Chánh pháp, lan tỏa những lời dạy, những […]

Chiếc Bình Nứt – Kể chuyện bé nghe

Chiếc bình nứt

Có một người nông dân gánh hai bình gốm lớn để lấy nước gần bờ sông. Mỗi cái được cột vào mỗi đầu của sợi dây và được treo lên cái đòn gánh. Một trong hai chiếc bình còn rất tốt, cái còn lại thì bị một vết nứt nên nước chảy ra liên tục […]

Chú Tiểu Đọc Sách – Kể chuyện bé nghe

Tại một ngôi chùa trên núi, có một vị Hòa thượng mỗi ngày đều thức dậy rất sớm để đọc sách. Dù những cuốn sách này đã cũ kỹ nhưng Hòa thượng vẫn đọc đi đọc lại. Chú tiểu thấy vậy, cũng cố gắng bắt chước Sư phụ mình đọc sách. Đọc được vài trang, […]

Contact Me on Zalo