Bộ sách nói Thanh Từ toàn tập

Lời Phật Dạy

Được sự tin tưởng và chỉ đạo của Ban Quản Trị Thiền Phái Trúc Lâm, Công ty Phương Minh đang tiến hành thực hiện Bộ Sách Nói THANH TỪ TOÀN TẬP để cúng dường lên Sư ông Trúc Lâm và cũng là để góp phần truyền bá Chánh pháp, lan tỏa những lời dạy, những tác phẩm của Sư ông Trúc Lâm đến với mọi người.

Với tinh thần hoằng pháp lợi sanh không vụ lợi, chúng tôi, những người làm bộ sách nói này, chỉ muốn các tác phẩm trong THANH TỪ TOÀN TẬP được nhiều người biết đến và cùng tu tập để chuyển hóa bản thân, kiến tạo xã hội tốt đẹp hơn, cho nên chúng tôi khuyến khích và rất hoan hỷ khi mọi người chia sẻ bộ sách nói THANH TỪ TOÀN TẬP đến với người khác bằng hình thức phi lợi nhuận.

Mời quý vị theo đường link sau để được nghe Bộ sách nói Thanh Từ Toàn Tập do Công ty Phương Minh đang thực hiện.

BỘ SÁCH NÓI THANH TỪ TOÀN TẬP

 

 

 

 

Nội dung mới

Contact Me on Zalo