Bộ sách nói Thanh Từ toàn tập

Được sự tin tưởng và chỉ đạo của Ban Quản Trị Thiền Phái Trúc Lâm, Công ty Phương Minh đang tiến hành thực hiện Bộ Sách Nói THANH TỪ TOÀN TẬP để cúng dường lên Sư ông Trúc Lâm và cũng là để góp phần truyền bá Chánh pháp, lan tỏa những lời dạy, những […]

Contact Me on Zalo