Đồng dao con vật – Cục Ta Cục Tác – Trò chơi dân gian

Cục ta cục tác Diều con hung ác Bay lượn trên đầu Gà con chơi đâu Mau về mẹ ủ Mẹ con đông đủ Chẳng sợ diều hâu. Mến chào các bé! Vừa rồi là bài đồng dao “Cục ta cục tác”.  Trong bài đồng dao trên, chúng mình có thể thấy gà mẹ rất […]

Contact Me on Zalo