Chiếc Bình Nứt – Kể chuyện bé nghe

Chiếc bình nứt

Có một người nông dân gánh hai bình gốm lớn để lấy nước gần bờ sông. Mỗi cái được cột vào mỗi đầu của sợi dây và được treo lên cái đòn gánh. Một trong hai chiếc bình còn rất tốt, cái còn lại thì bị một vết nứt nên nước chảy ra liên tục […]

Contact Me on Zalo